By the same author: Virtour.fr - visites virtuelles

Писане на Кирилица с латинска клавиатура
Latin to Cyrillic online converter

Най-удобният преводач кирилица - латиница. The most adaptable Latin to Cyrillic online text convertor.

Превод от кирилица към латиница / Cyrillic to Latin convertor

Кирилица: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ь ю я ы э ё
Български: a b v g d e zh z i y k l m n o p r s t u f h ts ch sh sht a y yu ya   
Русский: a b v g d e* zh z i y k l m n o p r s t u f kh ts ch sh shch " ' yu ya y e yo
(*) На руски "е" се превежда "ye" в началото на дума или след гласна. In Russian, "e" is converted to "ye" in the beguinning of a word or after a vowel.


Накратко

Тук можете да преведете текстове от кирилица към шльокавица.

Тъй като четенето на български език с латински букви е изключително трудно и неприятно, решихме да премахнем възможността за избор на буквите от основната програма. Множенето на такива варианти по избор не е полезно според нас. Предложените латински съответствия са тези, приети като стандарт за транслитерация, с акт на М.С. по член 19 на Закона за българските документи за самоличност.

Руските съответствия са според стандарта BGN/PCGN-1947.

About

Here you can translate texts from Cyrillic to Latin alphabet.

The Bulgarian language definitions are de facto the national standard for writing Bulgarian words in Latin alphabet when unavoidable, for example, in the bulgarian ID-cards and passports. They are adopted with a law by the gouvernment.

The Russian language definitions follow the standard BGN/PCGN-1947.