By the same author: Virtour.fr - visites virtuelles

Писане на Кирилица с латинска клавиатура
Latin to Cyrillic online converter

Най-удобният преводач кирилица - латиница. The most adaptable Latin to Cyrillic online text convertor.

Terms of use

This program, website, information and links found here are published in the hope that they will be useful, but without any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. You can only use them on your own risk.

The program is simple and easy to use, but if you don't take a look at the instructions and the help file, you will probably waist some time and ignore some of the usefull features.

If you transliterate long texts, be sure to have a backup copy, or you may lose your work, and best separate the text into smaller parts. If your computer is too slow, you may use the "Server translation".

The normal translation (with the buttons КИР and LAT) is done by your computer and is always faster than the one by the server.

Условия за ползване

Тази програма, този сайт и всички съвети и препратки, дадени тук са публикувани с надеждата, че ще бъдат полезни, но без никаква гаранция, без дори косвена гаранция за пригодност за някаква цел. Можете да ги ползвате единствено на своя отговорност.

Програмата е много проста и лесна за ползване, но ако не погледнете инструкциите и помощния файл, вероятно ще загубите време и едва ли ще използвате всички възможности.

Ако се опитвате да превеждате големи текстове, бъдете сигурни, че имате резервно копие, за да не загубите работата си и най-добре ги разделете на по-малки части. Ако компютърът ви е бавен, може да не се справи, затова използвайте "Машинния превод".

Нормалният превод (чрез бутоните КИР и LAT) се извършва на Вашия компютър и винаги е по-бърз от машинния.