By the same author: Virtour.fr - visites virtuelles

Писане на Кирилица с латинска клавиатура
Latin to Cyrillic online converter

Най-удобният преводач кирилица - латиница. The most adaptable Latin to Cyrillic online text convertor.

За кирилицата, латиницата и стандартите

Твърдо сме за писането на кирилица и само на кирилица, за възпитаването на хората и за правилна и удобна настройка на всеки компютър.
По-добре от Влади Георгиев не можем да изразим опасенията си - моля прочетете повече на http://web.archive.org/web/20071219131814/http://v.bulport.com/lingua/opinion.html.

Напоследък се изписа много, както по интернет, така и в специализираната преса и бихме искали по-ясно да изразим нашето отношение към въпроса, който намираме за твъдре важен.

На български език се пише на кирилица.

Сайтът 2cyr.com и програмата за превод към кирилица са проектирани и създадени като пълна противоположност на каквито и да било стандарти или ограничения. Посетителят може да си настрои всички букви и да пише както му е най-удобно.

Този сайт и програмата дават възможност и свобода да се пише на кирилица (правилно, без грешки) и кирилицата да се използва като основа на всяка комуникация.

В 21 век има предостатъчно възможности, програми и операционни системи (голям брой са напълно безплатни), които позволяват работа на кирилица без абсолютно никакви проблеми и с много лесна настройка. Според нас, основните ни усилия трябва да бъдат насочени към кирилицата - правилна, удобна, персонализирана настройка на всеки компютър и възпитаване на хората към това.

Изразяваме опасенията си, че въвеждането и популяризирането на стандарт (за какъвто според нас няма наложителна нужда) би представлявало заплаха за кирилицата и настояваме такова решение внимателно да се обмисли с много широка обществена консултация.

Твърдо сме против българските деца да учат в училище как се пише текст на български език с латински букви - също толкова неудачно и смехотворно би изглеждало предложението да се изпише текст на френски или английски език с кирилица. Латинската азбука се учи, когато се учат чужди езици; тъй като стандартът е предвиден за програми, неговите спецификации могат да се преподават на програмисти в университетите.

Целта на предложените стандарти е да се накарат всички, които пишат на латиница, да пишат по еднакъв начин - тогава:

  • вероятно четенето на латиница би било по-малко мъчително;
  • вероятно програмите биха имали повече успех при превода към кирилица.

Относно тези желания сме твърде скептични. Днес програмите за превод латиница-кирилица са на такова високо ниво, че се адаптират към всяко предпочитание - и въпреки това има проблем - причината е, че някои хора нямат и минимално уважение към събеседниците си и към себе си, и не желаят да положат едно усилие в повече. Каквито и стандарти да се приемат, проблемът ще си остане.

Не отхвърляме предложението за стандарт поради първата причина, но напомняме, че такъв стандарт вече съществува и той е утвърден с акт на МС по член 19 на Закона за българските документи за самоличност, намираме го за особено сполучлив и въпреки че не е обратим, предпочитаме точно той да се ползва за евентуална транслитерация и за четене на български текст на латиница.

Едно от предложенията за приемане на стандарт съдържа буквите, предложени на този сайт като начални азбучни съответствия. Напомняме, че тези съответствия са предложени с цел по-лесно писане и превод на кирилица (а не четене на латиница) и препоръчваме на всеки да си ги промени, за да са му още по-удобни. Ако някой желае да ги използва, предложи и приеме за стандарт, има право - ние не претендираме нито за авторски права над комбинациите, нито че са удобни за ползване, нито че може да се ползват успешно за някакви цели.

2cyr.com, интернет, 20 октомври 2004 г.
(Добавена препратка към коментар на Владимир Георгиев на 7 януари 2005 г.)